Seznam cvičení / testů: Beginner A1

angličtina

 

Seznam všech testů a cvičení z oblasti začátečníků - A1

QR
Cvičení
Ukázka
QR
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso to be, skupina 1
Sloveso to be

přítomný čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
RABCUJ
výber z možností
 • Doplň správný tvar slovesa to be v přítomném čase prostém
 • He __ a teacher.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso to be, skupina 1
Sloveso to be

přítomný čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
TENVAK
zadání hodnoty
 • Doplň správný tvar slovesa to be v přítomném čase prostém
 • They __ my students.
QR Kód cvičení z angličtiny: Can, skupina 1
Can

způsobové sloveso

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
PUMBEL
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso can ve zkráceném záporném tvaru.
 • He __ build a house.
QR Kód cvičení z angličtiny: Can, skupina 1
Can

způsobové sloveso

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
SARNUC
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso can ve zkráceném záporném tvaru.
 • He __ read the music.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso v přítomném čase prostém, skupina 1
Sloveso v přítomném čase prostém

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
DETMAV
výber z možností
 • Doplň správný tvar slovesa watch.
 • Her mother __ romantic movies.
 • Doplň správný tvar slovesa study.
 • He __ English.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso v přítomném čase prostém, skupina 1
Sloveso v přítomném čase prostém

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
FUPREB
zadání hodnoty
 • Doplň správný tvar slovesa study.
 • He __ English.
 • Doplň správný tvar slovesa like.
 • She __ eggs for breakfast.
QR Kód cvičení z angličtiny: Otázky v přítomném prostém čase, skupina 1
Otázky v přítomném prostém čase

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
GASTUN
výber z možností
 • Doplň do věty.
 • __ they your friends?
 • Doplň do věty.
 • Where __ your grandma live?
QR Kód cvičení z angličtiny: Otázky v přítomném prostém čase, skupina 1
Otázky v přítomném prostém čase

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
HEDPAM
zadání hodnoty
 • Doplň do věty.
 • What sport __ you prefer?
 • Doplň do věty.
 • __ he work or study?
QR Kód cvičení z angličtiny: Zápory v přítomném prostém čase, skupina 1
Zápory v přítomném prostém čase

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
JUFSER
výber z možností
 • Doplň nezkrácený tvar slovesa not / bake.
 • My grandma __ cookies.
 • Doplň nezkrácený tvar slovesa not / have.
 • We __ a big house.
QR Kód cvičení z angličtiny: Zápory v přítomném prostém čase, skupina 1
Zápory v přítomném prostém čase

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
KAGDUT
zadání hodnoty
 • Doplň nezkrácený tvar slovesa not / have.
 • We __ a big house.
 • Doplň nezkrácený tvar slovesa not / tell.
 • He __ us funny stories at all.
QR Kód cvičení z angličtiny: Číslovky 1 až 20, skupina 1
Číslovky 1 až 20

seřazení

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
LEHFAP
setřídění
 • one - two - three
QR Kód cvičení z angličtiny: Zápory v přítomném čase, skupina 1
Zápory v přítomném čase

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
CUJGES
výber z možností
 • Doplň tvar slovesa not / smoke ve zkráceném tvaru.
 • I __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Zápory v přítomném čase, skupina 1
Zápory v přítomném čase

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
VAKHUD
zadání hodnoty
 • Doplň tvar slovesa not / tell ve zkráceném tvaru.
 • They __ us funny stories at all.
QR Kód cvičení z angličtiny: Why, what, where, when, skupina 1
Why, what, where, when

doplnění do věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
BELJAF
výber z možností
 • Vyber správnou možnost why, what, where, when.
 • __ is your mum angry with you?
QR Kód cvičení z angličtiny: Why, what, where, when, skupina 1
Why, what, where, when

doplnění do věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
NUCKEG
zadání hodnoty
 • Vyber správnou možnost why, what, where, when.
 • __ are you sad?
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce určující frekvenci: sometimes, never, usually, always, often, skupina 1
Příslovce určující frekvenci: sometimes, never, usually, always, often

slovosled

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
MAVLUH
setřídění
 • Tom - sometimes - rides
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

CZ->EN

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
SEAJKC
výber z možností
 • Přelož do angličtiny v nezkráceném tvaru
 • Přelož do angličtiny v nezkráceném tvaru
 • oni
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

CZ->EN

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
DULKHV
zadání hodnoty
 • Přelož do angličtiny v nezkráceném tvaru
 • oni
 • Přelož do angličtiny v nezkráceném tvaru
 • ty jsi
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

EN->CZ

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
FACLJB
výber z možností
 • Přelož do češtiny
 • it is
 • Přelož do češtiny
 • she's
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

EN->CZ

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
GEVCKN
zadání hodnoty
 • Přelož do češtiny (muži)
 • they are
 • Přelož do češtiny
 • we
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
HUBVLM
výber z možností
 • Přelož do češtiny
 • he is
 • Přelož do češtiny
 • I
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
JANSUR
výber z možností
 • Přelož do češtiny
 • she is
 • Přelož do angličtiny
 • on
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
KEMDAT
zadání hodnoty
 • Přelož do češtiny dítě
 • it is
 • Přelož do angličtiny
 • vy
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
LURPVE
zadání hodnoty
 • Přelož do češtiny
 • she is
 • Přelož do angličtiny v nezkráceném tvaru
 • on je
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - základní, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
MVCEPR
výber z možností
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • He __ in the house.
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • She __ a doctor.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - základní, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
RBCAST
výber z možností
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • We __ happy together.
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • It __ a colourful parrot.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - základní, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
TNCESA
zadání hodnoty
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • John __ a succesful painter.
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • __ am from the Czech Republic.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - základní, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
PMVUDA
zadání hodnoty
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • She __ a professional dancer.
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • I __ ten years old.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - zápor, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - zápor

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
URVAFS
výber z možností
 • Doplň zájmeno vy / sloveso to be v záporu ve zkráceném tvaru do věty
 • __ aren't welcomed here.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - zápor, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - zápor

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
VACEGD
výber z možností
 • Doplň zájmeno / sloveso to be v záporu ve zkráceném tvaru do věty
 • I __ not from a small town.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - zápor, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - zápor

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
APVUHF
zadání hodnoty
 • Doplň zájmeno / sloveso to be v záporu ve zkráceném tvaru do věty
 • She __ in the park, but in the zoo.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - zápor, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - zápor

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
ESCAJM
zadání hodnoty
 • Doplň zájmeno / sloveso to be ve zkráceném tvaru do věty
 • You __ able to learn how to drive a car.
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - otázky, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - otázky

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
ADVEKH
výber z možností
 • Doplň zájmeno vy / sloveso to be v záporu ve zkráceném tvaru do věty
 • Are __ from Boston?
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • __ you siblings?
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - otázky, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - otázky

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
AFTULJ
výber z možností
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • __ she satisfied?
 • Doplň zájmeno / sloveso to be do věty
 • __ we in the museum?
QR Kód cvičení z angličtiny: Osobní zájmena a sloveso být - otázky, skupina 1
Osobní zájmena a sloveso být - otázky

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
KGPACE
zadání hodnoty
 • Napiš zájmeno / sloveso to be do věty
 • __ you happy here?
 • Napiš zájmeno / sloveso to be do věty
 • Am __ a bad player?
QR Kód cvičení z angličtiny: Test slovíček dle obrázků (Mix 1), skupina 1
Test slovíček dle obrázků (Mix 1)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
HDAVEJ
výber z možností
Jaký předmět je na obrázku?
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód cvičení z angličtiny: Představování, skupina 1
Představování

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 1
GURPEN
výber z možností
 • Jaký je význam anglické věty?
 • ... poslech zvukové nahrávky v angličtině, význam v češtině

 

Stáhněte si seznam v PDF

Stáhněte si seznam v PDF do svého počítače a vytiskněte si jej. To vám umožní velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu.

Stahujte dokument:

Kam dále

 • Stahujte zdarma aplikaci z AppStore (iPhone, iPad)
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android)
 • Pracujeme intenzivně na tom, aby byla aplikace co nejdříve dostupná.