Seznam cvičení / testů: Elementary A2

angličtina

 

Seznam všech testů a cvičení úrovně A2

QR
Cvičení
Ukázka
QR
QR Kód cvičení z angličtiny: Číslovky 1-100, skupina 2
Číslovky 1-100

slovní tvar

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
REBCAJ
výber z možností
 • Napiš slovy číslovku:
 • 40
 • Napiš slovy číslovku:
 • 71
QR Kód cvičení z angličtiny: Číslovky 1-100, skupina 2
Číslovky 1-100

slovní tvar

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TUNVEK
zadání hodnoty
 • Napiš slovy číslovku:
 • 90
 • Napiš slovy číslovku:
 • 71
QR Kód cvičení z angličtiny: Číslovky 100 - 1 000, skupina 2
Číslovky 100 - 1 000

slovní tvar

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PAMBUL
výber z možností
 • Napiš slovy číslovku:
 • 603
 • Napiš slovy číslovku:
 • 310
QR Kód cvičení z angličtiny: Číslovky 100 - 1 000, skupina 2
Číslovky 100 - 1 000

slovní tvar

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SERNAC
zadání hodnoty
 • Napiš slovy číslovku:
 • 800
 • Napiš slovy číslovku:
 • 238
QR Kód cvičení z angličtiny: Dny v týdnu a měsíce, skupina 2
Dny v týdnu a měsíce

slova, z CZ do ENG

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DUTMEV
výber z možností
 • Přelož správně:
 • Sobota
 • Přelož správně:
 • Prosinec
QR Kód cvičení z angličtiny: Dny v týdnu a měsíce, skupina 2
Dny v týdnu a měsíce

slova, z CZ do ENG

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FAPRUB
zadání hodnoty
 • Přelož do angličtiny
 • Květen
 • Přelož do angličtiny
 • Září
QR Kód cvičení z angličtiny: Datum a čas, skupina 2
Datum a čas

slova, psaná forma

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
GESTAN
výber z možností
 • Napiš správně textově datum
 • 19.9.
 • Napiš správně textově datum
 • 1.11.
QR Kód cvičení z angličtiny: Čas, skupina 2
Čas

časové informace - hodiny

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
HUDPEM
výber z možností
 • Zapiš slovy čas 8:55 za pomocí past a to.
 • It is __.
 • Zvol správný tvar 7:48 v digitálním formátu
 • It is __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Čas, skupina 2
Čas

časové informace - hodiny

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
JEGDAT
zadání hodnoty
 • Zapiš slovy čas 7:50 za pomocí past a to.
 • It is __.
 • Zapiš slovy čas 8:55 za pomocí past a to.
 • It is __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Množné číslo, skupina 2
Množné číslo

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
KUHFEP
výber z možností
 • Napiš správně podstatné jméno v množném čísle.
 • person
QR Kód cvičení z angličtiny: Množné číslo, skupina 2
Množné číslo

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LAJGUS
zadání hodnoty
 • Napiš správně podstatné jméno v množném čísle.
 • sheep
QR Kód cvičení z angličtiny: Množné číslo, skupina 2
Množné číslo

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CEKHAD
výber z možností
 • Doplň slovo orange do věty:
 • Did you buy some __?
 • Doplň slovo wife do věty:
 • The King has four __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Množné číslo, skupina 2
Množné číslo

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VULJEF
zadání hodnoty
 • Doplň slovo half do věty:
 • We have two __ of bread.
 • Doplň slovo box do věty:
 • There are two __ of chocolate on the table.
QR Kód cvičení z angličtiny: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, skupina 2
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

some, an, a

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BACKUG
výber z možností
 • Doplň do věty some / an / a.
 • Can you give me __ money?
 • Doplň do věty some / an / a.
 • Would you like __ pasta?
QR Kód cvičení z angličtiny: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, skupina 2
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

some, an, a

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NEVLAH
zadání hodnoty
 • Doplň do věty some / an / a.
 • I bought __ new shampoo.
 • Doplň do věty some / an / a.
 • I usually drink __ cup of tea in the afternoon.
QR Kód cvičení z angličtiny: Be going to, skupina 2
Be going to

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TEMBAL
výber z možností
 • Doplň do věty slovo lend za pomocí be going to v nezkráceném tvaru:
 • My parents __ me any money.
QR Kód cvičení z angličtiny: Be going to, skupina 2
Be going to

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PURNEC
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo watch za pomocí be going to v nezkráceném tvaru:
 • Are you __ the ceremony?
QR Kód cvičení z angličtiny: Blízká budoucnost, skupina 2
Blízká budoucnost

going to

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SATMUV
výber z možností
 • Doplň větu se slovesem be sick za pomocí going to v nezkrácené formě.
 • I don't feel well. I think I __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Blízká budoucnost, skupina 2
Blízká budoucnost

going to

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DEPRAB
zadání hodnoty
 • Doplň větu se slovesem snow za pomocí going to v nezkrácené formě.
 • Look at those clouds in the sky. I think it __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Be going to, skupina 2
Be going to

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FUSTEN
setřídění
 • Sandra - is - going to
QR Kód cvičení z angličtiny: Přivlastňovací zájmena, skupina 2
Přivlastňovací zájmena

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
GADPUM
výber z možností
 • Doplň přivlastňovací zájmeno - odvozené od osobního zájmena he.
 • Is this book __?
QR Kód cvičení z angličtiny: Přivlastňovací zájmena, skupina 2
Přivlastňovací zájmena

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
HEFSAR
zadání hodnoty
 • Doplň přivlastňovací zájmeno - odvozené od osobního zájmena we.
 • This house is __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Would like, skupina 2
Would like

výběr z možností

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
JUGDET
výber z možností
 • Vyber správný tvar pro sloveso be a teacher za pomocí would like to v nezkrácené formě.
 • He __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Would like, skupina 2
Would like

doplnit (dopsat)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
KAHFUP
zadání hodnoty
 • Doplň větu se slovesem play za pomocí would like to v nezkrácené formě.
 • She __ tennis with us.
QR Kód cvičení z angličtiny: Would like to, skupina 2
Would like to

věty, zkrácená forma

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LEJGAS
zadání hodnoty
 • Správně doplň He / teach za pomocí would like to ve zkrácené formě.
 • __ you Math.
QR Kód cvičení z angličtiny: Would like to, skupina 2
Would like to

věty, zkrácená forma

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CUKHED
výber z možností
 • Zvol správné použití She / not / work za pomocí would like to.
 • __ here.
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce a přídavná jména, skupina 2
Příslovce a přídavná jména

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VALJUF
výber z možností
 • Doplň příslovce nebo přídavné jméno od slova careful .
 • Jack held the plate __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce a přídavná jména, skupina 2
Příslovce a přídavná jména

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BECKAG
zadání hodnoty
 • Doplň příslovce nebo přídavné jméno od slova terrible.
 • My mum is a __ cook.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen, skupina 2
Stupňování přídavných jmen

více než

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NUVLEH
výber z možností
 • Doplň do věty přídavné jméno new za použití more … / er-than.
 • My house isn't very new. Your house is __ mine.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen, skupina 2
Stupňování přídavných jmen

více než

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
MABCUJ
zadání hodnoty
 • Doplň do věty přídavné jméno big za použití more … / er-than.
 • My bag isn't very big. His bag is __ mine.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen - komparativ, skupina 2
Stupňování přídavných jmen - komparativ

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
RENVAK
výber z možností
 • Vepiš do věty přídavné jméno narrow v komparativu.
 • In the UK, the streets tend to be __ than in the Czech Republic.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen - komparativ, skupina 2
Stupňování přídavných jmen - komparativ

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TUMBEL
zadání hodnoty
 • Vepiš do věty přídavné jméno boring v komparativu.
 • My English class is __ than my Latin class.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen - superlativy, skupina 2
Stupňování přídavných jmen - superlativy

slovíčka

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PARNUC
výber z možností
 • Zvol správný tvar přídavného jména strong v superlativu.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen - superlativy, skupina 2
Stupňování přídavných jmen - superlativy

slovíčka

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SETMAV
zadání hodnoty
 • Napiš správný tvar přídavného jména small v superlativu.
QR Kód cvičení z angličtiny: Stupňování přídavných jmen, skupina 2
Stupňování přídavných jmen

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DUPREB
setřídění
 • Who - is - the oldest
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce, skupina 2
Příslovce

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FASTUN
výber z možností
 • Doplň příslovce week do věty.
 • The magazine comes out __.
 • Doplň příslovce happy do věty.
 • He lived there __ for years.
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce, skupina 2
Příslovce

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
GSAENT
zadání hodnoty
 • Doplň příslovce deep do věty.
 • She loves him __.
 • Doplň příslovce direct do věty.
 • They came __ after breakfast.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný prostý a přítomný průběhový čas, skupina 2
Přítomný prostý a přítomný průběhový čas

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
HDPUMS
výber z možností
 • Doplň do věty správný tvar slovesa she / stay v přítomném čase v nezkráceném tvaru.
 • How long __ in Paris?
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný prostý a přítomný průběhový čas, skupina 2
Přítomný prostý a přítomný průběhový čas

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
JFSART
zadání hodnoty
 • Doplň do věty správný tvar slovesa clean v přítomném čase v nezkráceném tvaru.
 • My mum __ the kitchen every day.
QR Kód cvičení z angličtiny: Gerundia, skupina 2
Gerundia

přítomný čas průběhový

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
KGDETP
výber z možností
 • Doplň sloveso read.
 • Do you want __ this book?
 • Doplň sloveso cook.
 • Elen wants __ for us.
QR Kód cvičení z angličtiny: Gerundia, skupina 2
Gerundia

přítomný čas průběhový

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LHFUPS
zadání hodnoty
 • Doplň sloveso cook.
 • Elen wants __ for us.
 • Doplň sloveso play.
 • Does he want __ tennis with us?
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný průběhový čas - tvorba sloves, skupina 2
Přítomný průběhový čas - tvorba sloves

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CJGASD
výber z možností
 • Zvol správnou formu slovesa v přítomném průběhovém čase
 • panic
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný průběhový čas - tvorba sloves, skupina 2
Přítomný průběhový čas - tvorba sloves

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VKHEDF
zadání hodnoty
 • Napiš správnou formu slovesa v přítomném průběhovém čase (pomocí -ing)
 • draw
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas průběhový, skupina 2
Přítomný čas průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BLJUFG
výber z možností
 • Zapiš sloveso not / answer v přítomném čase průběhovém (v záporu použij zkrácený tvar).
 • She __ my calls.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas průběhový, skupina 2
Přítomný čas průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NCKAGH
zadání hodnoty
 • Zapiš sloveso not / jump v přítomném čase průběhovém (v záporu použij zkrácený tvar).
 • The cats __ on the bed now.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas průběhový, skupina 2
Přítomný čas průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
MVLEHJ
výber z možností
 • Zapiš play v přítomném čase průběhovém.
 • John __ football now.
 • Zapiš he / eat v přítomném čase průběhovém.
 • __ his lunch or can I call him?
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas průběhový, skupina 2
Přítomný čas průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
RBCUJK
zadání hodnoty
 • Zapiš write v přítomném čase průběhovém.
 • I __ a letter to my grandma now.
 • Zapiš drive v přítomném čase průběhovém.
 • He __ his new car.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný průběhový čas - otázky., skupina 2
Přítomný průběhový čas - otázky.

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TNVAKL
setřídění
 • Is - she - driving
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas, skupina 2
Předpřítomný čas

slova

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PMBELC
výber z možností
 • Zvol správný třetí tvar slovesa finish.
 • Zvol správný třetí tvar slovesa choose.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas, skupina 2
Předpřítomný čas

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SRNUCV
zadání hodnoty
 • Napiš správný třetí tvar slovesa try.
 • Napiš správný třetí tvar slovesa grow.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas, skupina 2
Předpřítomný čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DTMAVB
výber z možností
 • Doplň slovo not / play v předpřítomném čase. Použij nezkrácenou formu.
 • I __ the piano since I was a teenager.
QR Kód cvičení z angličtiny: Tvorba otázek v minulém čase prostém, skupina 2
Tvorba otázek v minulém čase prostém

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FPSTEN
setřídění
 • What - time - did
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý, skupina 2
Minulý čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
GSDPUM
výber z možností
 • Použij sloveso learn v minulém čase (prostém).
 • We __ French at school.
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý, skupina 2
Minulý čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
HUFSAV
zadání hodnoty
 • Použij sloveso go v minulém čase (prostém).
 • Last Sunday I __ to work.
 • Použij sloveso play v minulém čase (prostém).
 • Billy __ tennis when he was younger.
QR Kód cvičení z angličtiny: Otázky v minulém čase prostém, skupina 2
Otázky v minulém čase prostém

základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
JAGDES
výber z možností
 • Vyber správnou možnost Was / Were / Did.
 • __ Alan happy with the hotel?
 • Vyber správnou možnost Was / Were / Did.
 • __ the first plane very big?
QR Kód cvičení z angličtiny: Otázky v minulém čase prostém, skupina 2
Otázky v minulém čase prostém

základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
KEHFUD
zadání hodnoty
 • Vyber správnou možnost Was / Were / Did.
 • __ Alan happy with the hotel?
 • Vyber správnou možnost Was / Were / Did.
 • __ the first plane very big?
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý, skupina 2
Minulý čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LUJGAF
výber z možností
 • Použij sloveso know v minulém čase (prostém).
 • I __ the correct answer.
 • Použij sloveso buy v minulém čase (prostém).
 • I __ a new car.
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý, skupina 2
Minulý čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CAKHEG
zadání hodnoty
 • Použij sloveso be v minulém čase (prostém).
 • I __ at school.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 2
Předložky

Místní předložky in, at, on

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VELJUH
výber z možností
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • There is a picture is __ the wall.
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • There are two cushions __ the sofa.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 2
Předložky

Místní předložky in, at, on

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BUCKAJ
zadání hodnoty
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • My friend has a house __ Germany.
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • The cake is __ the table.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 2
Předložky

Časové předložky in, at, on

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NAVLEK
výber z možností
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • My parents got married __ March.
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • I graduated from university __ 2000.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 2
Předložky

Časové předložky in, at, on

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
MEBCUL
zadání hodnoty
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • I met her yesterday __ 8:30 am.
 • Doplň správnou předložku in / on / at.
 • The King was born __ the 16th century.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky časové, skupina 2
Předložky časové

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
RUNVAC
výber z možností
 • Vyber správnou předložku on / in / at.
 • I was born __ 1990.
 • Vyber správnou předložku on / in / at.
 • My children look cute __ the picture.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky časové, skupina 2
Předložky časové

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TAMBEV
zadání hodnoty
 • Vyber správnou předložku on / in / at.
 • My children look cute __ the picture.
 • Vyber správnou předložku on / in / at.
 • Christmas is __ winter.
QR Kód cvičení z angličtiny: How much - how many, skupina 2
How much - how many

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PERNUB
výber z možností
 • Doplň how much / how many.
 • __ money do you spend on shoes?
 • Doplň how much / how many.
 • __ money do you earn a month?
QR Kód cvičení z angličtiny: How much - how many, skupina 2
How much - how many

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SUTMAN
zadání hodnoty
 • Doplň how much / how many.
 • __ cigarettes do you smoke?
 • Doplň how much / how many.
 • __ glasses of wine did you drink?
QR Kód cvičení z angličtiny: Psaní datumu, skupina 2
Psaní datumu

den jako řadová číslovka

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DAPREM
výber z možností
 • Zvol správný tvar datumu s použitím řadové číslovky 22.11..
 • Zvol správný tvar datumu s použitím řadové číslovky 28.2..
QR Kód cvičení z angličtiny: Přivlastňovací zájmena, skupina 2
Přivlastňovací zájmena

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CATSBU
výber z možností
 • Přelož do češtiny slovo
 • its
 • Přelož do češtiny slovo
 • our
QR Kód cvičení z angličtiny: Přivlastňovací zájmena, skupina 2
Přivlastňovací zájmena

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VCAETM
zadání hodnoty
 • Přelož do češtiny slovo
 • her
 • Přelož do angličtiny slovo
 • jeho (on)
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - základní, skupina 2
Sloveso have - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SEVUHF
výber z možností
 • The giraffe __ all its body covered with many spots.
 • Peter __ few grey hairs.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - základní, skupina 2
Sloveso have - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DUCAJG
výber z možností
 • You __ a lovely skirt.
 • Phoebe __ two adult children.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - základní, skupina 2
Sloveso have - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FAVEKH
zadání hodnoty
 • You __ that little house with many flowers around it, don't you?
 • You __ very weird sense of humour.
 • 0
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - základní, skupina 2
Sloveso have - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
GECULJ
zadání hodnoty
 • You __ very weird sense of humour.
 • John __ a difficult problem to solve.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - zápor, skupina 2
Sloveso have - zápor

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
HUVACK
výber z možností
 • Jake __ a reason to do that.
 • They __ any warm clothes.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - zápor, skupina 2
Sloveso have - zápor

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
JAECVL
výber z možností
 • Elton __ as many CDs as me.
 • You __ enough caps for all children.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - zápor, skupina 2
Sloveso have - zápor

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
KEUDVT
zadání hodnoty
 • You __ your own opinions.
 • I __ a pet.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - zápor, skupina 2
Sloveso have - zápor

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LACFUP
zadání hodnoty
 • They __ any warm clothes.
 • Elton __ as many CDs as me.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - otázky, skupina 2
Sloveso have - otázky

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CEPGAS
výber z možností
 • Doplň do věty have + vy v nezkráceném tvaru
 • __ any pet at home?
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - otázky, skupina 2
Sloveso have - otázky

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VKUPRE
výber z možností
 • Doplň do věty have + Roger v nezkráceném tvaru
 • __ a girl friend?
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - otázky, skupina 2
Sloveso have - otázky

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BLASTU
zadání hodnoty
 • Doplň do věty have + ona v nezkráceném tvaru
 • __ the right answer?
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have - otázky, skupina 2
Sloveso have - otázky

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NCEPTM
zadání hodnoty
 • Doplň do věty have + vy v nezkráceném tvaru
 • __ any children?
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - základní, skupina 2
Sloveso have got - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CJDFSE
výber z možností
 • Our parents __ got many photos from their childhood.
 • I __ got a stomach ache.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - základní, skupina 2
Sloveso have got - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VKFXDA
výber z možností
 • He __ got a bad mood today.
 • Peter __ got an incredible memory.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - základní, skupina 2
Sloveso have got - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BLGHPR
zadání hodnoty
 • I __ got a stomach ache.
 • The chair __ got a broken leg.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - základní, skupina 2
Sloveso have got - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NCHJST
zadání hodnoty
 • You __ got earrings in you ears.
 • He __ got a red ball.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - zápor, skupina 2
Sloveso have got - zápor

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
MVJLET
výber z možností
 • We __ got a fast Internet connection.
 • It __ got a door.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - zápor, skupina 2
Sloveso have got - zápor

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
RBKCAP
výber z možností
 • The giraffe __ got stripes. It has spots.
 • We __ got a fast Internet connection.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - zápor, skupina 2
Sloveso have got - zápor

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TNAVES
zadání hodnoty
 • Doplň sloveso have got ve zkráceném záporném tvaru
 • The eagle __ got horns.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - zápor, skupina 2
Sloveso have got - zápor

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PMEBUS
zadání hodnoty
 • Doplň sloveso have got v záporu a ve zkráceném tvaru
 • We __ got a fast Internet connection.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - otázky, skupina 2
Sloveso have got - otázky

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SRUNAD
výber z možností
 • __ any plants in his room?
 • __ any lunch leftovers?
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso have got - otázky, skupina 2
Sloveso have got - otázky

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DTAMEF
výber z možností
 • Zvol správný začátek věty:
 • __ any lunch leftovers?
 • Zvol správný začátek věty:
 • __ a dirty T-shirt?
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, překlad z CZ do EN (at, on, in, of, between), skupina 2
Předložky, překlad z CZ do EN (at, on, in, of, between)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LHAMEC
výber z možností
 • Přeložte
 • Jdi do školy.
 • Přeložte
 • doma
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, překlad z CZ do EN (at, on, in, of, between), skupina 2
Předložky, překlad z CZ do EN (at, on, in, of, between)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CJERDV
zadání hodnoty
 • Přeložte
 • mezi okny
 • Přeložte
 • v přízemí
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, překlad z CZ do EN (in, at, of, to, on, between), skupina 2
Předložky, překlad z CZ do EN (in, at, of, to, on, between)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NCEUVA
výber z možností
 • Přeložte
 • Na které ulici je váš byt?
 • Přeložte
 • Zapomeň na to.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, překlad z CZ do EN (in, at, of, to, on, between), skupina 2
Předložky, překlad z CZ do EN (in, at, of, to, on, between)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
MPVAEH
zadání hodnoty
 • Přeložte
 • Židle je u stolu.
 • Přeložte
 • Je plná knih.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, překlad z CZ do EN (after, before, about, ago, ...), skupina 2
Předložky, překlad z CZ do EN (after, before, about, ago, ...)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PVMAEL
výber z možností
 • Přeložte
 • jít po ulici
 • Přeložte
 • Zapomeň na to.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas průběhový, skupina 2
Přítomný čas průběhový

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
GPSEUN
výber z možností
 • Zvol správný tvar přítomného průběhového času (present continuous)
 • She already (dress).
QR Kód cvičení z angličtiny: The Time, skupina 2
The Time

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
NAJSUG
výber z možností
What's the time?
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepravidelná slovesa 1, skupina 2
Nepravidelná slovesa 1

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
PEVKAL
výber z možností
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • come → __
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • hear → __
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepravidelná slovesa 1, skupina 2
Nepravidelná slovesa 1

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
SUBXEC
zadání hodnoty
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • think → __
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • get → __
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepravidelná slovesa 2, skupina 2
Nepravidelná slovesa 2

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DANXUV
výber z možností
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • catch → __
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • ring → __
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepravidelná slovesa 2, skupina 2
Nepravidelná slovesa 2

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FEMNAB
zadání hodnoty
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu:
 • blow → __
 • Doplň chybějící tvary ke slovesu: dance → __
QR Kód cvičení z angličtiny: Všeobecné dotazy, skupina 2
Všeobecné dotazy

Poslech anglické věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
JEPCSR
výber z možností
 • Poslechni si anglickou větu.
 • Jaký je význam anglické věty?
 • Poslechni si anglickou větu.
 • Jaký je význam anglické věty?
QR Kód cvičení z angličtiny: Prepositions of Time, skupina 2
Prepositions of Time

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
LADQFP
výber z možností
 • Choose the right preposition.
 • Henry and Polly are going dancing __ Friday night.
QR Kód cvičení z angličtiny: Prepositions of Time, skupina 2
Prepositions of Time

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
CEFVGS
zadání hodnoty
 • Napiš správnou předložku (není-li, nepiš nic)
 • Joan goes jogging __ every day.
 • Napiš správnou předložku (není-li, nepiš nic)
 • The train leaves __ 11:50am.
QR Kód cvičení z angličtiny: Časové předložky, skupina 2
Časové předložky

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VUGAHD
výber z možností
 • Vyber správnou předložku.
 • We have lunch __ noon every day.
 • Vyber správnou předložku.
 • The train leaves __ 11:50am.
QR Kód cvičení z angličtiny: Časové předložky, skupina 2
Časové předložky

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BAHETF
zadání hodnoty
 • Vyber správnou předložku.
 • The car was invented by Karl Bernz __ the 19th century.
QR Kód cvičení z angličtiny: Grammar: definite, indefinite or zero article, skupina 2
Grammar: definite, indefinite or zero article

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
RBCEDJ
výber z možností
 • We put our cat out at __ night.
 • Her sister talked for __ hour about her school project.
QR Kód cvičení z angličtiny: Grammar: definite, indefinite or zero article, skupina 2
Grammar: definite, indefinite or zero article

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
TNVUFK
zadání hodnoty
 • What is in __ fridge?
 • My brother is in Boston studying for __ MBA.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas prostý, skupina 2
Přítomný čas prostý

mix variant

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
DTMUJV
výber z možností
 • Zvol správný tvar otázky pro větu
 • He studies English.
 • Zvol správný tvar záporu pro větu
 • He eats in restaurants.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný čas prostý, skupina 2
Přítomný čas prostý

mix variant

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
FPRAKB
zadání hodnoty
 • Napiš správný tvar pro spojení:
 • he / do
QR Kód cvičení z angličtiny: Počasí - základní slovní zásoba, skupina 2
Počasí - základní slovní zásoba

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 15 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
VKHEDA
výber z možností
Vyber správný anglický překlad:
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód cvičení z angličtiny: Počasí - základní slovní zásoba, skupina 2
Počasí - základní slovní zásoba

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 15 min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
BLJUAF
zadání hodnoty
Napiš správný anglický překlad:
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód cvičení z angličtiny: Slovní zásoba - Vánoce, skupina 2
Slovní zásoba - Vánoce

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
RBVUMJ
výber z možností
Přiřaď k anglickém výrazu český překlad:
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód cvičení z angličtiny: Slovní zásoba - Vánoce, skupina 2
Slovní zásoba - Vánoce

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 2
UEBTAK
zadání hodnoty
Doplň správný výraz:
Ukázka obrázku cvičení

 

Stáhněte si seznam v PDF

Stáhněte si seznam v PDF do svého počítače a vytiskněte si jej. To vám umožní velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu.

Stahujte dokument:

Kam dále

 • Stahujte zdarma (pro iPhone, iPad). Obsahuje sloveso to be, frázová slovíčka, slovíčka z Headway, English File, kompletní gramatiky, úrovně A1, A2, B1, B2, C1, angličtinu pro maturitu
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android). Naučíte se nejen druhý kondicionál, frázové slovíčka, nepravidelné slovesa, maturitní témata z angličtiny, to be, anglické předločky, členy v angličtině
 • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač. Obsahuje anglická slovíčka, výuku slovíček, anglickou gramatiku, první kondicionál