Seznam cvičení / testů: Intermediate B2

angličtina

 

Seznam všech testů a cvičení úrovně B2 (pokročilý)

QR
Cvičení
Ukázka
QR
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý / průběhový, skupina 4
Minulý čas prostý / průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
VEPCQB
výber z možností
 • Doplň sloveso sit v čase minulém (prostém / průběhovém).
 • Yesterday she __ in the park when she saw Peter.
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý / průběhový, skupina 4
Minulý čas prostý / průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
BUSVTN
zadání hodnoty
 • Doplň sloveso decide v čase minulém (prostém / průběhovém).
 • Las week I __ to go on holiday.
QR Kód cvičení z angličtiny: While / during / for, skupina 4
While / during / for

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
NACBTG
výber z možností
 • Doplň do věty while / during / for.
 • I made a lot of friends __ my stay in Paris.
 • Doplň do věty while / during / for.
 • The baby has been sleeping __ ten hours.
QR Kód cvičení z angličtiny: While / during / for, skupina 4
While / during / for

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
MEVNAH
zadání hodnoty
 • Doplň do věty while / during / for.
 • I have been working as a teacher __ two years.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas prostý / průběhový, skupina 4
Předpřítomný čas prostý / průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
RUBMEJ
výber z možností
 • Doplň do věty study v předpřítomném čase prostém nebo průběhovém.
 • Andy is exhausted. She __ for her exam for four days.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas prostý / průběhový, skupina 4
Předpřítomný čas prostý / průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
TANRUK
zadání hodnoty
 • Doplň do věty you / finish v předpřítomném čase prostém nebo průběhovém.
 • __ your test yet?
QR Kód cvičení z angličtiny: Had / would, skupina 4
Had / would

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
PEMTAL
výber z možností
 • Vyber podle kontextu, zda 'd znamená would / had.
 • I knew I'd seen the show before.
QR Kód cvičení z angličtiny: However / Therefore, skupina 4
However / Therefore

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
SDTVNC
výber z možností
 • Doplň do věty however / therefore.
 • The restaurant has a great reputation. __, the food is terrible.
QR Kód cvičení z angličtiny: However / Therefore, skupina 4
However / Therefore

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
DFPBMV
zadání hodnoty
 • Doplň do věty however / therefore.
 • The restaurant has a great reputation. __, we enjoyed the food.
QR Kód cvičení z angličtiny: Something / anything / everything / nothing, skupina 4
Something / anything / everything / nothing

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
FGSNRB
výber z možností
 • Doplň do věty something / anything / everything / nothing.
 • Let's prepare __ delicious for lunch.
QR Kód cvičení z angličtiny: Something / anything / everything / nothing, skupina 4
Something / anything / everything / nothing

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
GHDATN
zadání hodnoty
 • Doplň do věty something / anything / everything / nothing.
 • There is __ interesting on TV today.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 4
Předložky

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
HJFAPM
výber z možností
 • Doplň do věty místní předložku on / at / in.
 • I'll wait for you __ the bus station.
 • Doplň do věty místní předložku on / at / in.
 • My office is __ the second floor.
QR Kód cvičení z angličtiny: Like / as, skupina 4
Like / as

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
AKGTSR
výber z možností
 • Doplň do věty like / as.
 • __ it was cold, I took a hat.
 • Doplň do věty like / as.
 • He works __ a slave to get the results.
QR Kód cvičení z angličtiny: Like / as, skupina 4
Like / as

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
KLHEDT
zadání hodnoty
 • Doplň do věty like / as.
 • I have never heard a story __ this one before.
 • Doplň do věty like / as.
 • She did the work __ she promised.
QR Kód cvičení z angličtiny: Somewhere / anywhere / nowhere / everywhere, skupina 4
Somewhere / anywhere / nowhere / everywhere

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
LAJUFP
výber z možností
 • Doplň do věty somewhere / anywhere / everywhere / nowhere.
 • There must be a good restaurant __ near here.
QR Kód cvičení z angličtiny: Somewhere / anywhere / nowhere / everywhere, skupina 4
Somewhere / anywhere / nowhere / everywhere

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
CVKAGS
zadání hodnoty
 • Doplň do věty somewhere / anywhere / everywhere / nowhere.
 • Will you go __ for the Christmas holidays?
QR Kód cvičení z angličtiny: Make / do, skupina 4
Make / do

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
VBLEHD
výber z možností
 • Doplň do věty make / do.
 • I helped my daughter to __ drawings of the flowers.
QR Kód cvičení z angličtiny: Make / do, skupina 4
Make / do

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
BACUJF
zadání hodnoty
 • Doplň do věty make / do.
 • You have to __ some exercise to be healthy.
 • Doplň do věty make / do.
 • We can __ an appointment.
QR Kód cvičení z angličtiny: Modální slovesa - could have / should have / would have, skupina 4
Modální slovesa - could have / should have / would have

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
NMVAKG
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso study s pomocí could have / should have / would have.
 • Andy __ at Cambridge University but he decided to travel instead.
QR Kód cvičení z angličtiny: Modální slovesa - could have / should have / would have, skupina 4
Modální slovesa - could have / should have / would have

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
MRBELH
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso be s pomocí could have / should have / would have (v záporu použij zkrácený tvar).
 • You __ rude to him. He is still very upset.
QR Kód cvičení z angličtiny: Modální slovesa must + infinitiv / must have + 3. tvar, skupina 4
Modální slovesa must + infinitiv / must have + 3. tvar

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
RTNUCJ
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso be ve tvaru s must + inf. / must have + 3. tvar slovesa.
 • They are always together. They __ good friends.
QR Kód cvičení z angličtiny: Modální slovesa must + infinitiv / must have + 3. tvar, skupina 4
Modální slovesa must + infinitiv / must have + 3. tvar

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
TPMAVK
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso have ve tvaru s must + inf. / must have + 3. tvar slovesa.
 • Andy and Jill look angry. They __ an argument.
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepřímé otázky, skupina 4
Nepřímé otázky

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
PSREBL
setřídění
 • Could - you - tell
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce času, skupina 4
Příslovce času

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
SATUNC
výber z možností
 • Doplň do věty příslovce času as soon as / until / before / when / after / if / while.
 • I'm not going out on my own. I'll wait __ you get home.
QR Kód cvičení z angličtiny: Have to, skupina 4
Have to

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
CETADV
výber z možností
 • Doplň do věty have to (v záporu použij zkrácenou formu).
 • I don't like exams, but I __ take them at the end of the term.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas / Minulý čas - tvorba vět, skupina 4
Předpřítomný čas / Minulý čas - tvorba vět

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
FUPEDB
setřídění
 • Have - you - ever
QR Kód cvičení z angličtiny: Speak, say, tell, talk, skupina 4
Speak, say, tell, talk

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
GASUDN
výber z možností
 • Doplň do věty talk / speak / tell / say.
 • Andy always __ me funny stories.
 • Doplň do věty talk / speak / tell / say.
 • Do you __ French?
QR Kód cvičení z angličtiny: Speak, say, tell, talk, skupina 4
Speak, say, tell, talk

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
HVSAEN
zadání hodnoty
 • Doplň do věty talk / speak / tell / say.
 • I don't have anything more to __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Slovosled, skupina 4
Slovosled

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
JCDEUM
setřídění
 • They - wondered - why
QR Kód cvičení z angličtiny: Somebody, anybody, nobody, everybody, skupina 4
Somebody, anybody, nobody, everybody

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
KDFUAR
výber z možností
 • Doplň do věty somebody / anybody / nobody / everybody.
 • Do you know __ who could repair my car?
QR Kód cvičení z angličtiny: Somebody, anybody, nobody, everybody, skupina 4
Somebody, anybody, nobody, everybody

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
LAGSET
zadání hodnoty
 • Doplň do věty somebody / anybody / nobody / everybody.
 • I wish __ could help me!
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný / činný rod v minulém čase, skupina 4
Trpný / činný rod v minulém čase

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
CAHDUP
výber z možností
 • Doplň do věty slovo born v minulém čas v trpném / činném rodě.
 • I __ on 2nd November.
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný / činný rod v minulém čase, skupina 4
Trpný / činný rod v minulém čase

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
VUJFAS
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo cause v minulém čas v trpném / činném rodě.
 • The fire __ by an electrical problem.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas - trpný / činný rod, skupina 4
Předpřítomný čas - trpný / činný rod

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
BAKGED
výber z možností
 • Doplň do věty call v trpném / činném rodě.
 • A strike __ by the air traffic controllers.
 • Doplň do věty send v trpném / činném rodě.
 • Inna __ the email.
QR Kód cvičení z angličtiny: Třetí podmínková věta, skupina 4
Třetí podmínková věta

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
NSLHUF
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso wear a vytvoř třetí podmínkovou větu (v záporu použij zkrácený tvar).
 • If I had known, I __ something more casual.
QR Kód cvičení z angličtiny: Třetí podmínková věta, skupina 4
Třetí podmínková věta

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
MACTSG
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso be a vytvoř třetí podmínkovou větu.
 • I __ much better at sports if my parents had helped me.
QR Kód cvičení z angličtiny: Question tags - tázací dovětky, skupina 4
Question tags - tázací dovětky

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
REVPSH
výber z možností
 • Dokonči větu pomocí tázacího dovětku (v záporu použij zkrácenou verzi).
 • His parents aren't home, __?
QR Kód cvičení z angličtiny: Přípustkové věty, skupina 4
Přípustkové věty

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
TUBSNJ
výber z možností
 • Doplň do věty even / though / despite / however.
 • We will have to move abroad, __ we love this country.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přípustkové věty, skupina 4
Přípustkové věty

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
PANDMK
zadání hodnoty
 • Doplň do věty even / though / despite / however.
 • __ it was freezing cold outside, Mindy didn't put her coat.
QR Kód cvičení z angličtiny: Had / would, skupina 4
Had / would

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
SEMFNL
výber z možností
 • Napiš podle kontextu, zda je 'd zkrácenou formou od had nebo would.
 • The doctors said that I'd been lucky to survive the accident.
QR Kód cvičení z angličtiny: Had / would, skupina 4
Had / would

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
DURGNC
zadání hodnoty
 • Napiš podle kontextu, zda je 'd zkrácenou formou od had nebo would.
 • I'd better leave.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 4
Předložky

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
FATHNV
výber z možností
 • Doplň do věty zadanou předložku for / at / about / with / to / in / of / from.
 • Mary is really good __ sports.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 4
Předložky

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
GEPJNB
zadání hodnoty
 • Doplň do věty zadanou předložku for / at / about / with / to / in / of / from.
 • My daughter has been promoted. I am so proud __ her!
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky pro zápor přídavného jména, skupina 4
Předložky pro zápor přídavného jména

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
HUSKAN
výber z možností
 • Doplň správnou předložku un / in / im a vytvoř zápor přídavného jména.
 • modest
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky pro zápor přídavného jména, skupina 4
Předložky pro zápor přídavného jména

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
JAPTER
zadání hodnoty
 • Doplň správnou předložku un / in / im a vytvoř zápor přídavného jména.
 • sure
QR Kód cvičení z angličtiny: Frázová slovesa, skupina 4
Frázová slovesa

slova, předložky

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
KESAVC
výber z možností
 • Doplň správnou předložku across / after / away / back / down / into / off / on / out / over / up a vytvoř frázové sloveso.
 • Could you look __ my baby for a few hours, please?
QR Kód cvičení z angličtiny: Let / make, skupina 4
Let / make

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
LUETBP
výber z možností
 • Doplň do věty make / let.
 • The actor really __ us laugh last night.
 • Doplň do věty make / let.
 • My boss __ me work from home.
QR Kód cvičení z angličtiny: Let / make, skupina 4
Let / make

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
CAUPNS
zadání hodnoty
 • Doplň do věty make / let.
 • My boss __ me work from home.
 • Doplň do věty make / let.
 • Don't __ him come in. He's dangerous!
QR Kód cvičení z angličtiny: Fill In The Correct Preposition, skupina 4
Fill In The Correct Preposition

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
LUVJEP
výber z možností
 • Choose the correct missing preposition.
 • My house is __ the town.
 • Choose the correct missing preposition.
 • It's all the same __ me.
QR Kód cvičení z angličtiny: Fill In The Correct Preposition, skupina 4
Fill In The Correct Preposition

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 4
CAFKUS
zadání hodnoty
 • Choose the correct missing preposition.
 • You must help him __ his work.
 • Choose the correct missing preposition.
 • He agreed __ the end.

 

Stáhněte si seznam v PDF

Stáhněte si seznam v PDF do svého počítače a vytiskněte si jej. To vám umožní velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu.

Stahujte dokument:

Kam dále

 • Stahujte zdarma aplikaci z AppStore (iPhone, iPad)
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android)
 • Pracujeme intenzivně na tom, aby byla aplikace co nejdříve dostupná.