Seznam cvičení / testů: Pre-intermediate B1

angličtina

 

Seznam všech testů a cvičení úrovně B1 (mírně pokročilý)

QR
Cvičení
Ukázka
QR
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný rod - budoucí a předpřítomný čas, skupina 3
Trpný rod - budoucí a předpřítomný čas

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
FESVUR
výber z možností
 • Doplň slovo send do věty v trpném rodě a správném čase (budoucí nebo předpřítomný).
 • The money __ to your account tomorrow.
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný rod - budoucí a předpřítomný čas, skupina 3
Trpný rod - budoucí a předpřítomný čas

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GUSNET
zadání hodnoty
 • Doplň just / promote do věty v trpném rodě a správném čase (budoucí nebo předpřítomný).
 • Jack __ at work.
QR Kód cvičení z angličtiny: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, skupina 3
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HADNUP
výber z možností
 • Rozhodni, zda je podstatné jméno friends počitatelné nebo nepočitatelné.
 • I met my friends yesterday.
QR Kód cvičení z angličtiny: Členy a, an, the, skupina 3
Členy a, an, the

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JEFVAS
výber z možností
 • Doplň do věty člen a, an, the.
 • He is __ man I chose.
 • Doplň do věty člen a, an, the.
 • My shoes are on __ floor.
QR Kód cvičení z angličtiny: Členy a, an, the, skupina 3
Členy a, an, the

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
KUGVED
zadání hodnoty
 • Doplň do věty člen a, an, the.
 • __ late owner of the shop was a good man.
 • Doplň do věty člen a, an, the.
 • You can see the statue on __ right.
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný rod, skupina 3
Trpný rod

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LAHGUF
výber z možností
 • Doplň slovo introduce do věty v trpném rodě a správném čase.
 • I __ to my new boss yesterday.
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný rod, skupina 3
Trpný rod

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CSTENG
zadání hodnoty
 • Doplň slovo wash do věty v trpném rodě a správném čase.
 • His cars __ every week.
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný rod - čas minulý prostý a přítomný prostý, skupina 3
Trpný rod - čas minulý prostý a přítomný prostý

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VDPUMH
výber z možností
 • Doplň slovo give do věty v trpném rodě a správném čase (přítomný prostý nebo minulý prostý).
 • India __ the independence after WW II.
QR Kód cvičení z angličtiny: Trpný rod - čas minulý prostý a přítomný prostý, skupina 3
Trpný rod - čas minulý prostý a přítomný prostý

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
BFSARJ
zadání hodnoty
 • Doplň slovo discover do věty v trpném rodě a správném čase (přítomný prostý nebo minulý prostý).
 • America __ by Columbus in 1492.
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepřímá řeč, skupina 3
Nepřímá řeč

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
NGDETK
výber z možností
 • Přepiš zadanou větu do nepřímé řeči
  I have not seen Mindy for two weeks..
 • She said that __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepřímá řeč, skupina 3
Nepřímá řeč

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
RKGASC
výber z možností
 • Přepiš větu
  July is studying a lot.
  do nepřímé řeči.
 • She said that __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný a minulý čas prostý, skupina 3
Přítomný a minulý čas prostý

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
PCJUFL
výber z možností
 • Doplň do věty work ve správném čase (přítomný / minulý) (v záporu použij zkrácený tvar).
 • Miguel's mum __ in IT.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přítomný a minulý čas prostý, skupina 3
Přítomný a minulý čas prostý

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
SVKAGC
zadání hodnoty
 • Doplň do věty have ve správném čase (přítomný / minulý) (v záporu použij zkrácený tvar).
 • I usually __ toast for breakfast.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný a minulý čas prostý, skupina 3
Předpřítomný a minulý čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DBLEHV
výber z možností
 • Doplň do věty slovo lose v předpřítomném nebo v minulém čase prostém.
 • Oh no! I __ my wallet!
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný a minulý čas prostý, skupina 3
Předpřítomný a minulý čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
FNCUJB
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo cook v předpřítomném nebo v minulém čase prostém.
 • Last night I __ dinner for my family.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předminulý čas, skupina 3
Předminulý čas

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GMVAKN
setřídění
 • I was - hungry - because
QR Kód cvičení z angličtiny: Otázky v minulém čase., skupina 3
Otázky v minulém čase.

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HRBELM
setřídění
 • Why - is - Edita
QR Kód cvičení z angličtiny: Předminulý čas, skupina 3
Předminulý čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JTNUCR
výber z možností
 • Doplň do věty slovo steal v předminulém čase tak, aby věta byla gramaticky správně.
 • Before the police caught the thief, he __ three more cars.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předminulý čas, skupina 3
Předminulý čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
KPMAVT
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo help v předminulém čase tak, aby věta byla gramaticky správně.
 • I did not tell my teacher that my mum __ me with my essay.
QR Kód cvičení z angličtiny: Budoucí čas, skupina 3
Budoucí čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LSREBP
výber z možností
 • Vytvoř budoucí prostý čas pro see pomocí will. V záporu použij zkrácenou verzi.
 • I __ you tomorrow.
QR Kód cvičení z angličtiny: Budoucí čas, skupina 3
Budoucí čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CATUNS
zadání hodnoty
 • Vytvoř budoucí prostý čas pro see pomocí will. V záporu použij zkrácenou verzi.
 • I __ you tomorrow.
QR Kód cvičení z angličtiny: Budoucí čas - will a going to, skupina 3
Budoucí čas - will a going to

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VAMHUD
výber z možností
 • Vytvoř budoucí prostý čas pro give pomocí will / going to. V záporu použij zkrácenou verzi.
 • Will you lend me some money? I promise I __ it back to you tomorrow.
QR Kód cvičení z angličtiny: Budoucí čas - will a going to, skupina 3
Budoucí čas - will a going to

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
BEMJAF
zadání hodnoty
 • Vytvoř budoucí prostý čas pro buy pomocí will / going to. V záporu použij zkrácenou verzi.
 • I __ some food. Do you want to come with me?
QR Kód cvičení z angličtiny: Nultý a první kondicionál, skupina 3
Nultý a první kondicionál

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
NAVKEG
výber z možností
 • Doplň slovo not / go do věty a vytvoř nultý / první kondicionál (v záporu použij nezkrácenou verzi).
 • If you don't come with me, I __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Nultý a první kondicionál, skupina 3
Nultý a první kondicionál

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
MAVPUH
zadání hodnoty
 • Doplň slovo rain do věty a vytvoř nultý / první kondicionál.
 • When it __, the grass gets wet.
QR Kód cvičení z angličtiny: Druhý kondicionál, skupina 3
Druhý kondicionál

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
RESPAN
výber z možností
 • Doplň do věty slovo know a vytvoř druhý kondicionál.
 • She would tell him if she __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Druhý kondicionál, skupina 3
Druhý kondicionál

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
TUDPEM
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo learn a vytvoř druhý kondicionál.
 • If I were you, I __ Spanish.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 3
Předložky

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
PAFSVR
výber z možností
 • Doplň do věty časovou předložku on / at / in.
 • I am very busy __ the moment.
 • Doplň do věty časovou předložku on / at / in.
 • I moved to London __ the age of nine.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 3
Předložky

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
SEGDAT
zadání hodnoty
 • Doplň do věty časovou předložku on / at / in.
 • I am very busy __ the moment.
 • Doplň do věty časovou předložku on / at / in.
 • I moved to London __ the age of nine.
QR Kód cvičení z angličtiny: Used to, skupina 3
Used to

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DUHFEP
výber z možností
 • Doplň do věty slovo wear s pomocí vazby used to / did not use to (v záporu použij nezkrácenou verzi).
 • __ a uniform at school?
QR Kód cvičení z angličtiny: Used to, skupina 3
Used to

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
FAJGUS
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo drink s pomocí vazby used to / did not use to (v záporu použij nezkrácenou verzi).
 • Mandy __ five cups of coffee a day.
QR Kód cvičení z angličtiny: Comparatives, skupina 3
Comparatives

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GEKHAD
výber z možností
 • Vystupňuj přídavného jméno / příslovce friendly dokonči větu.
 • My neighbour is __ than my colleagues at work.
QR Kód cvičení z angličtiny: Comparatives, skupina 3
Comparatives

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HULJEF
zadání hodnoty
 • Vystupňuj přídavného jméno / příslovce tall dokonči větu.
 • My brother is __ than his friends.
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý a průběhový, skupina 3
Minulý čas prostý a průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JACKUG
výber z možností
 • Doplň slovo shine s použitím minulého času (prostý nebo průběhový) (v záporu použij zkrácený tvar).
 • Sun __ when I met my old friend on the beach.
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas prostý a průběhový, skupina 3
Minulý čas prostý a průběhový

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
KEVLGH
zadání hodnoty
 • Doplň slovo you / stand s použitím minulého času (prostý nebo průběhový).
 • Why __ on the bed when I came into the room?
QR Kód cvičení z angličtiny: Might / might not, skupina 3
Might / might not

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LUBCHJ
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso get s pomocí might / might not tak, aby věta byla gramaticky správně.
 • Be careful, you __ an electric shock.
QR Kód cvičení z angličtiny: Might / might not, skupina 3
Might / might not

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CANVJK
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso watch s pomocí might / might not tak, aby věta byla gramaticky správně.
 • She __ TV tonight.
QR Kód cvičení z angličtiny: Have to, don't have, must, mustn't, skupina 3
Have to, don't have, must, mustn't

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VEMBKL
výber z možností
 • Doplň do věty have to / don't have to, must / mustn't. v záporu použij zkrácený tvar.
 • You __ have a ticket if you want to go to the cinema.
QR Kód cvičení z angličtiny: Have to, don't have, must, mustn't, skupina 3
Have to, don't have, must, mustn't

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
BURNLC
zadání hodnoty
 • Doplň do věty have to / don't have to, must / mustn't. v záporu použij zkrácený tvar.
 • You __ stop the car at the red light.
QR Kód cvičení z angličtiny: Superlativy s použitím ever, skupina 3
Superlativy s použitím ever

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
NATMCV
setřídění
 • He is - the - nicest
QR Kód cvičení z angličtiny: Ever, skupina 3
Ever

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
MEPRVB
setřídění
 • He is - the rudest - person
QR Kód cvičení z angličtiny: Anything, everything, something, nothing, skupina 3
Anything, everything, something, nothing

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
RUSTBN
výber z možností
 • Doplň do věty slovo anything / everything / something / nothing.
 • I don't want __ at all.
QR Kód cvičení z angličtiny: Anything, everything, something, nothing, skupina 3
Anything, everything, something, nothing

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
TANVEK
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo anything / everything / something / nothing.
 • The doctors did __ they could. But it wasn't enough.
QR Kód cvičení z angličtiny: Although, but, so, because, skupina 3
Although, but, so, because

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
PEMBKL
výber z možností
 • Vyber správnou spojku although, because, so, but a doplň do věty.
 • The container was broken, __ they changed it.
QR Kód cvičení z angličtiny: Although, but, so, because, skupina 3
Although, but, so, because

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
SURNLC
zadání hodnoty
 • Vyber správnou spojku although, because, so, but a doplň do věty.
 • I had a headache, __ I took a pill.
QR Kód cvičení z angličtiny: Already, just, yet, skupina 3
Already, just, yet

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DATMCV
výber z možností
 • Vyber správnou předložku already, just, yet a doplň do věty.
 • My parents haven't learnt to use mobile phone __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Already, just, yet, skupina 3
Already, just, yet

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
FEPRVB
zadání hodnoty
 • Vyber správnou předložku already, just, yet a doplň do věty.
 • I have __ started learning Spanish.
QR Kód cvičení z angličtiny: Been / gone, skupina 3
Been / gone

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GUSTBN
výber z možností
 • Doplň větu been / gone.
 • They have __ to Rome. They will return next Monday.
QR Kód cvičení z angličtiny: Been / gone, skupina 3
Been / gone

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HSTENM
zadání hodnoty
 • Doplň větu been / gone.
 • Peter has __ to Paris twice.
 • Doplň větu been / gone.
 • Have you ever __ to Mexico?
QR Kód cvičení z angličtiny: Neither / either / so, skupina 3
Neither / either / so

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LGDETP
výber z možností
 • Doplň do věty either / neither / so.
 • Candy studied Math. __ Mary.
 • Doplň do věty either / neither / so.
 • I eat too much sweets. __ I.
QR Kód cvičení z angličtiny: Neither / either / so, skupina 3
Neither / either / so

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CHFUPS
zadání hodnoty
 • Doplň do věty either / neither / so.
 • Jack went to work last Monday and __ I.
QR Kód cvičení z angličtiny: Much / many, some / any, skupina 3
Much / many, some / any

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VJGASD
výber z možností
 • Doplň do věty some / any / much / many.
 • Please give me __ water.
 • Doplň do věty some / any / much / many.
 • The sofa is nice and it didn't cost __ money.
QR Kód cvičení z angličtiny: Much / many, some / any, skupina 3
Much / many, some / any

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
BKHEDF
zadání hodnoty
 • Doplň do věty some / any / much / many.
 • Do you have __ tea?
 • Doplň do věty some / any / much / many.
 • How __ exercise do you do every day?
QR Kód cvičení z angličtiny: Say / tell, skupina 3
Say / tell

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
NLJUFG
výber z možností
 • Doplň do věty say / tell.
 • The doctor __ me that I should do more exercise.
QR Kód cvičení z angličtiny: Say / tell, skupina 3
Say / tell

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
MCKAGH
zadání hodnoty
 • Doplň do věty say / tell.
 • Anna __ me not to go there.
 • Doplň do věty say / tell.
 • She __ her name was Mindy.
QR Kód cvičení z angličtiny: Some, any, skupina 3
Some, any

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
RVLEHJ
výber z možností
 • Doplň do věty some / any.
 • Can I have __ milk in my coffee, please?
 • Doplň do věty some / any.
 • I have __ friends in Paris.
QR Kód cvičení z angličtiny: Some, any, skupina 3
Some, any

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
TBCUJK
zadání hodnoty
 • Doplň do věty some / an / a / any.
 • We have to wait for her for __ minutes.
 • Doplň do věty some / any.
 • Can you lend me __ money?
QR Kód cvičení z angličtiny: Since / for, skupina 3
Since / for

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
PNVAKL
výber z možností
 • Doplň do věty since / for.
 • He has been in prison __ 2000.
 • Doplň do věty since / for.
 • I have known about it __ 2 hours.
QR Kód cvičení z angličtiny: Since / for, skupina 3
Since / for

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
SMBELC
zadání hodnoty
 • Doplň do věty since / for.
 • I have been watching TV __ 2 hours.
 • Doplň do věty since / for.
 • He has been learning Spanish __ three years.
QR Kód cvičení z angličtiny: Take / put, skupina 3
Take / put

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DRNUCV
výber z možností
 • Doplň větu s pomocí take / put.
 • Don't __ it personally. Our boss yells at everybody.
QR Kód cvičení z angličtiny: Take / put, skupina 3
Take / put

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
FTMAVB
zadání hodnoty
 • Doplň větu s pomocí take / put.
 • Oh, you look sad! Try to __ a smile on your face, it suits you more.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso + to + infinitiv / sloveso +ing, skupina 3
Sloveso + to + infinitiv / sloveso +ing

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GPREBN
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso go ve formě s to + infinitiv nebo s gerundiem.
 • My son Jerry never wants __ to bed until 8pm.
QR Kód cvičení z angličtiny: Sloveso + to + infinitiv / sloveso +ing, skupina 3
Sloveso + to + infinitiv / sloveso +ing

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HSTUNM
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso receive ve formě s to + infinitiv nebo s gerundiem.
 • Adriana loves __ love letters.
QR Kód cvičení z angličtiny: Vazba as...as, skupina 3
Vazba as...as

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JUFSMR
výber z možností
 • Doplň do věty přídavné jméno / příslovce not / heavy pomocí vazby as…as.
 • Silver is __ gold.
QR Kód cvičení z angličtiny: Vazba as...as, skupina 3
Vazba as...as

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
KAGDRT
zadání hodnoty
 • Doplň do věty přídavné jméno / příslovce not / rich pomocí vazby as…as.
 • This celebrity is __ her husband.
QR Kód cvičení z angličtiny: Spojky if / when, skupina 3
Spojky if / when

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LEHFTP
výber z možností
 • Doplň do věty if / when.
 • We can go to the cinema __ you return from Spain.
QR Kód cvičení z angličtiny: Spojky if / when, skupina 3
Spojky if / when

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CUJGPS
zadání hodnoty
 • Doplň do věty if / when.
 • __ anyone calls, tell them I am not here.
 • Doplň do věty if / when.
 • __ you can't do it on your own, ask for help.
QR Kód cvičení z angličtiny: Whose / Who's, skupina 3
Whose / Who's

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VAKHSD
výber z možností
 • Doplň do věty whose / who's.
 • __ are these cute babies?
 • Doplň do věty whose / who's.
 • __ is that nice coat?
QR Kód cvičení z angličtiny: Whose / Who's, skupina 3
Whose / Who's

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
XESTDN
zadání hodnoty
 • Doplň do věty whose / who's.
 • __ is that teacher?
 • Doplň do věty whose / who's.
 • __ going to the wedding with me?
QR Kód cvičení z angličtiny: A few / little, skupina 3
A few / little

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VUDPNM
výber z možností
 • Doplň do věty a few / few / a little / little.
 • He has __ education. He can't read.
 • Doplň do věty a few / few / a little / little.
 • There are __ women doctors in this city.
QR Kód cvičení z angličtiny: A few / little, skupina 3
A few / little

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VAFSMR
zadání hodnoty
 • Doplň do věty a few / few / a little / little.
 • There are __ programs on TV I like.
 • Doplň do věty a few / few / a little / little.
 • He has __ free time.
QR Kód cvičení z angličtiny: Less / few, skupina 3
Less / few

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
PEGDAT
výber z možností
 • Dokonči větu s pomocí less / few.
 • There are __ boys than girls in the class.
 • Dokonči větu s pomocí less / few.
 • This year I will buy __ handbags.
QR Kód cvičení z angličtiny: Less / few, skupina 3
Less / few

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
SUHFAP
zadání hodnoty
 • Dokonči větu s pomocí less / few.
 • Sarah is __ careful than she used to be.
QR Kód cvičení z angličtiny: Much, many, skupina 3
Much, many

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DAJGPS
výber z možností
 • Doplň do věty much / many.
 • How __ brothers do you have?
 • Doplň do věty much / many.
 • There are __ apples on the tree.
QR Kód cvičení z angličtiny: Much, many, skupina 3
Much, many

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
FEKHSD
zadání hodnoty
 • Doplň do věty much / many.
 • He spent __ time in Mexico last year.
 • Doplň do věty much / many.
 • There are __ toys you can play with.
QR Kód cvičení z angličtiny: Never / ever, skupina 3
Never / ever

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GULJDF
výber z možností
 • Doplň do věty never / ever.
 • If you __ come to the USA, give me a call.
 • Doplň do věty never / ever.
 • Sarah hardly __ gets up late.
QR Kód cvičení z angličtiny: Never / ever, skupina 3
Never / ever

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HACKXG
zadání hodnoty
 • Doplň do věty never / ever.
 • Have you __ been to London?
 • Doplň do věty never / ever.
 • She __ goes to the gym.
QR Kód cvičení z angličtiny: Never / ever, skupina 3
Never / ever

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
UEVLAH
výber z možností
 • Doplň do věty never / ever.
 • Has he __ travelled abroad?
 • Doplň do věty never / ever.
 • Have I __ told you about my family?
QR Kód cvičení z angličtiny: Never / ever, skupina 3
Never / ever

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
HUBAVJ
zadání hodnoty
 • Doplň do věty never / ever.
 • Have you __ eaten sushi?
 • Doplň do věty never / ever.
 • No, I have __ eaten sushi.
QR Kód cvičení z angličtiny: Superlativy přídavných jmen, skupina 3
Superlativy přídavných jmen

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JAVENK
výber z možností
 • Doplň do věty přídavné jméno good v superlativu.
 • My mum is __ cook!
QR Kód cvičení z angličtiny: Superlativy přídavných jmen, skupina 3
Superlativy přídavných jmen

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
KEMBAL
zadání hodnoty
 • Doplň do věty přídavné jméno ugly v superlativu.
 • This sweater is __ thing I have ever seen.
QR Kód cvičení z angličtiny: Who , whose, which, where, skupina 3
Who , whose, which, where

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LURNAC
výber z možností
 • Doplň do věty vztažné zájmeno who, whose, which, where.
 • The writer __ wrote this book won a Nobel Prize.
QR Kód cvičení z angličtiny: Who , whose, which, where, skupina 3
Who , whose, which, where

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CATEPV
zadání hodnoty
 • Doplň do věty vztažné zájmeno who, whose, which, where.
 • She is the woman __ husband left her for someone else.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas prostý, skupina 3
Předpřítomný čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JFEBUK
výber z možností
 • Zvol správný tvar v předpřítomném čase prostém
 • Nikdy jsem neviděl tak krásný obraz.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předpřítomný čas prostý, skupina 3
Předpřítomný čas prostý

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
KGUNAL
zadání hodnoty
 • Zvol správný tvar v předpřítomném čase prostém
 • to ask (1. osoba j. č.)
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky ve spojení se slovesy, skupina 3
Předložky ve spojení se slovesy

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
VKUTFE
výber z možností
 • Přeložte
 • Hledám ho.
 • Přeložte
 • Vrátí se za pět minut.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky ve spojení se slovesy, skupina 3
Předložky ve spojení se slovesy

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
BLAEGU
zadání hodnoty
 • Přeložte
 • Odjel z Prahy do Brna.
 • Přeložte
 • Dívám se na něho.
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý čas průběhový, skupina 3
Minulý čas průběhový

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
RNBEUJ
výber z možností
 • Studenti si vyprávěli vtipy, když jejich učitelka vešla do třídy.
 • Která varianta je správná pro minulý čas průběhový?
QR Kód cvičení z angličtiny: Minulý a předpřítomný čas - zvolit správný tvar, skupina 3
Minulý a předpřítomný čas - zvolit správný tvar

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DCTUAV
výber z možností
 • Která věta je gramaticky správně?
 • Lately it (to be) even worse with him.
 • Která věta je gramaticky správně?
 • I am afraid he (to get) bad marks again.
QR Kód cvičení z angličtiny: Cestování 1, skupina 3
Cestování 1

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
DUEPMV
výber z možností
 • Poslechni si zvukovou nahrávku
 • Jaký je význam anglické věty?
 • Poslechni si zvukovou nahrávku
 • Jaký je význam anglické věty?
QR Kód cvičení z angličtiny: Cestování 2, skupina 3
Cestování 2

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
GEADTN
výber z možností
 • Poslechni si zvukovou nahrávku
 • Jaký je význam anglické věty?
 • Poslechni si zvukovou nahrávku
 • Jaký je význam anglické věty?
QR Kód cvičení z angličtiny: Irregular Verbs 1, skupina 3
Irregular Verbs 1

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
JACGUR
výber z možností
 • Zvol správně 3 tvary sloves
 • choose → __
 • Zvol správně 3 tvary sloves
 • see → __
QR Kód cvičení z angličtiny: Present perfect or simple past?, skupina 3
Present perfect or simple past?

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
RALUEJ
výber z možností
 • Carl lost his glasses. Has he got his glasses now?
 • Simon and Roger opened a shop. Is the shop still in business?
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce TOO a ENOUGH, skupina 3
Příslovce TOO a ENOUGH

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 15 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
LHFUPE
výber z možností
 • We need to make it in time. Is your car fast __ ?
 • I have heard __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce TOO a ENOUGH, skupina 3
Příslovce TOO a ENOUGH

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 15 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
CJGASU
zadání hodnoty
 • I am __ tired for this. Can we talk tomorrow?
 • Calm down! You made me ashamed __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Počasí - pokročilá slovní zásoba, skupina 3
Počasí - pokročilá slovní zásoba

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 15 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
NCLAFG
výber z možností
Vyber správný anglický překlad:
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód cvičení z angličtiny: Počasí - pokročilá slovní zásoba, skupina 3
Počasí - pokročilá slovní zásoba

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 15 min
Obtížnost cvičení obtížnost 3
MVCEGH
zadání hodnoty
Vyber správný anglický překlad:
Ukázka obrázku cvičení

 

Stáhněte si seznam v PDF

Stáhněte si seznam v PDF do svého počítače a vytiskněte si jej. To vám umožní velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu.

Stahujte dokument:

Kam dále

 • Stahujte zdarma aplikaci z AppStore (iPhone, iPad)
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android)
 • Pracujeme intenzivně na tom, aby byla aplikace co nejdříve dostupná.