Seznam cvičení / testů: Upper Intermediate C1

angličtina

 

Seznam všech testů a cvičení úrovně C1 (více pokročilý)

QR
Cvičení
Ukázka
QR
QR Kód cvičení z angličtiny: A, an, the, some, skupina 5
A, an, the, some

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VEASMD
výber z možností
 • Doplň do věty a / an / the / some.
 • I am thirsty. Can I have __ water, please?
 • Doplň do věty a / an / the / some.
 • Do you have __ pen for me, please?
QR Kód cvičení z angličtiny: A, an, the, some, skupina 5
A, an, the, some

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BUESRF
zadání hodnoty
 • Doplň do věty a / an / the / some.
 • I need to buy __ new shoes today.
QR Kód cvičení z angličtiny: Some, any, a, skupina 5
Some, any, a

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NAUDTG
výber z možností
 • Doplň do věty some / any / a / an.
 • I cut myself on __ glass.
 • Doplň do věty some / any / a / an.
 • Have we got __ bread for breakfast?
QR Kód cvičení z angličtiny: Some, any, a, skupina 5
Some, any, a

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
MEAFVH
zadání hodnoty
 • Doplň do věty some / any / a / an.
 • Can I have __ glass of water, please?
 • Doplň do věty some / any / a / an.
 • There is __ cheese in the fridge.
QR Kód cvičení z angličtiny: Pořadí slov ve větě, skupina 5
Pořadí slov ve větě

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
RUEGBJ
setřídění
 • She - said - she
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepravidelné tvary sloves, skupina 5
Nepravidelné tvary sloves

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
TAUHNK
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso buy.
 • I have __ this dress recently.
QR Kód cvičení z angličtiny: Nepravidelné tvary sloves, skupina 5
Nepravidelné tvary sloves

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PEAJML
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso write.
 • She __ a letter to her friend.
 • Doplň do věty sloveso drive.
 • We __ to Berlin.
QR Kód cvičení z angličtiny: Slovesa, která se často pletou, skupina 5
Slovesa, která se často pletou

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
SUEKRC
výber z možností
 • Vyber z dvojice alone / lonely sloveso.
 • I want to be __ tonight. I don't want to talk to anyone.
QR Kód cvičení z angličtiny: Slovesa, která se často pletou, skupina 5
Slovesa, která se často pletou

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
DEULTV
zadání hodnoty
 • Vyber z dvojice affect / effect sloveso a dej ho do správného tvaru.
 • I will try not to let his words __ me.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přídavná jména končící na -ed / -ing, skupina 5
Přídavná jména končící na -ed / -ing

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
FUACEB
výber z možností
 • Ze slova amaze vytvoř přídavné jméno končící na ed / ing.
 • Skydiving is an __ feeling.
QR Kód cvičení z angličtiny: Přídavná jména končící na -ed / -ing, skupina 5
Přídavná jména končící na -ed / -ing

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GAEVUN
zadání hodnoty
 • Ze slova shock vytvoř přídavné jméno končící na ed / ing.
 • I was __ at how much she had changed.
QR Kód cvičení z angličtiny: likely / unlikely / definitely / probably, skupina 5
likely / unlikely / definitely / probably

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VEKAPM
výber z možností
 • Doplň do věty likely / unlikely / definitely / probably podle nápovědy.
 • He will __ get home after midnight.
QR Kód cvičení z angličtiny: likely / unlikely / definitely / probably, skupina 5
likely / unlikely / definitely / probably

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
APFKJR
zadání hodnoty
 • Doplň do věty likely / unlikely / definitely / probably podle nápovědy.
 • Some students will __ not pass this exam.
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce a příslovečné fráze, které se pletou, skupina 5
Příslovce a příslovečné fráze, které se pletou

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KRGDUT
výber z možností
 • Doplň správně do věty příslovce yet / still.
 • We haven't found a place to live __.
 • Doplň správně do věty příslovce ever / even.
 • Have you __ been to Russia?
QR Kód cvičení z angličtiny: Příslovce a příslovečné fráze, které se pletou, skupina 5
Příslovce a příslovečné fráze, které se pletou

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PEVFAJ
zadání hodnoty
 • Doplň správně do věty příslovce ever / even.
 • Have you __ thought about moving abroad?
 • Doplň správně do věty příslovce nearly / near.
 • Do your parents live __ here?
QR Kód cvičení z angličtiny: Determinátory all / every / everything, skupina 5
Determinátory all / every / everything

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NTUGES
výber z možností
 • Doplň do věty all / every / everything.
 • I go to the gym __ day.
 • Doplň do věty all / every / everything.
 • I have a shower __ day.
QR Kód cvičení z angličtiny: Determinátory all / every / everything, skupina 5
Determinátory all / every / everything

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ETMHUD
zadání hodnoty
 • Doplň do věty all / every / everything.
 • I really don't get on with my new boss. I disagree with __ she says.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předbudoucí čas, skupina 5
Předbudoucí čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UPRJAF
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso watch a vytvoř předbudoucí čas.
 • By tomorrow I __ this film.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předbudoucí čas, skupina 5
Předbudoucí čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ASTKEG
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso have a vytvoř předbudoucí čas.
 • In two months, I __ my old car for twelve years.
QR Kód cvičení z angličtiny: Členy the / a / an / žádný člen, skupina 5
Členy the / a / an / žádný člen

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ESTLUH
výber z možností
 • Doplň do věty člen a / an / the / zero article.
 • Is there __ post office near here?
 • Doplň do věty člen a / an / the / zero article.
 • My mother is __ teacher.
QR Kód cvičení z angličtiny: Členy the / a / an / žádný člen, skupina 5
Členy the / a / an / žádný člen

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UDPCAJ
zadání hodnoty
 • Doplň do věty člen a / an / the / zero article.
 • She was returning from __ school when I met her.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předložky, skupina 5
Předložky

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AFSVEK
výber z možností
 • Doplň do věty správnou předložku.
 • My son takes __ his toys to see what is inside.
QR Kód cvičení z angličtiny: Have sth done, skupina 5
Have sth done

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EGDBUL
výber z možností
 • Doplň do věty have sth done ve správné formě.
 • This is delicious coffee. I __ from Brazil last week.
QR Kód cvičení z angličtiny: Have sth done, skupina 5
Have sth done

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UHFNAC
zadání hodnoty
 • Doplň do věty have sth done ve správné formě.
 • I didn't wash my car. I __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Věty, slovosled, skupina 5
Věty, slovosled

slovosled

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AJGMEV
setřídění
 • I - wish - you
QR Kód cvičení z angličtiny: This, these, those, that, skupina 5
This, these, those, that

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EKHRUB
výber z možností
 • Doplň do věty this / those / these / that.
 • Who were __ people you were talking to?
QR Kód cvičení z angličtiny: This, these, those, that, skupina 5
This, these, those, that

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ULJTSN
zadání hodnoty
 • Doplň do věty this / those / these / that.
 • __ was an amazing film, wasn't it?
QR Kód cvičení z angličtiny: Each / every, skupina 5
Each / every

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ACKPDM
výber z možností
 • Doplň do věty each / every.
 • __ answer is worth 5 points.
 • Doplň do věty each / every.
 • We lost 200 dollars __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Each / every, skupina 5
Each / every

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EVLSFR
zadání hodnoty
 • Doplň do věty each / every.
 • __ answer is worth 5 points.
 • Doplň do věty each / every.
 • We enjoyed __ minute of our holiday in Japan.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předbudoucí čas, skupina 5
Předbudoucí čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KAPRGT
výber z možností
 • Doplň do věty slovo leave v předbudoucím čase (v záporu použij zkrácený tvar).
 • You should have come earlier if you want to talk to her. I think that by 3pm she __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Předbudoucí čas, skupina 5
Předbudoucí čas

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LESTHP
zadání hodnoty
 • Doplň do věty slovo you / complete v předbudoucím čase.
 • __ the list of invited people before I get back so we can discuss it?
QR Kód cvičení z angličtiny: Hear / listen to / borrow / land, skupina 5
Hear / listen to / borrow / land

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CUETRS
výber z možností
 • Doplň do věty hear / listen to / borrow / lend.
 • It is important, so please __ carefully.
 • Doplň do věty hear / listen to / borrow / lend.
 • Did you __ about the accident?
QR Kód cvičení z angličtiny: Hear / listen to / borrow / land, skupina 5
Hear / listen to / borrow / land

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CAUPVD
zadání hodnoty
 • Doplň do věty hear / listen to / borrow / lend.
 • Didn't you __ the doorbell?
 • Doplň do věty hear / listen to / borrow / lend.
 • Who did you __ it to?
QR Kód cvičení z angličtiny: Just / yet / still / already, skupina 5
Just / yet / still / already

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BEASVF
výber z možností
 • Doplň do věty just / yet / still / already.
 • We are in April and spring hasn't come __.
 • Doplň do věty just / yet / still / already.
 • I have __ finished dinner. Let's eat!
QR Kód cvičení z angličtiny: Just / yet / still / already, skupina 5
Just / yet / still / already

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NUESDG
zadání hodnoty
 • Doplň do věty just / yet / still / already.
 • I don't want to eat dinner. I have __ had pasta.
 • Doplň do věty just / yet / still / already.
 • The train has left __.
QR Kód cvičení z angličtiny: Used to / get used to / be used to, skupina 5
Used to / get used to / be used to

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
MAUDFH
výber z možností
 • Doplň do věty sloveso not / drivebe used to / get used to / used to (v záporu použij zkrácený tvar).
 • She drives well. But she __ when we first met.
QR Kód cvičení z angličtiny: Used to / get used to / be used to, skupina 5
Used to / get used to / be used to

věty

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
REAFGJ
zadání hodnoty
 • Doplň do věty sloveso cookbe used to / get used to / used to (v záporu použij zkrácený tvar).
 • You will have to get __ without spices.
QR Kód cvičení z angličtiny: So / such, skupina 5
So / such

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
TUEGHK
výber z možností
 • Doplň do věty so / such a / such an.
 • It was __ delicious dinner that your mom made.
QR Kód cvičení z angličtiny: So / such, skupina 5
So / such

slova

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení  min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PAUHJL
zadání hodnoty
 • Doplň do věty so / such a / such an.
 • I felt __ terrible that I stayed in bed.

 

Stáhněte si seznam v PDF

Stáhněte si seznam v PDF do svého počítače a vytiskněte si jej. To vám umožní velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu.

Stahujte dokument:

Kam dále

 • Stahujte zdarma (pro iPhone, iPad). Obsahuje sloveso to be, frázová slovíčka, slovíčka z Headway, English File, kompletní gramatiky, úrovně A1, A2, B1, B2, C1, angličtinu pro maturitu
 • Stahujte zdarma aplikaci z Google Play (Android). Naučíte se nejen druhý kondicionál, frázové slovíčka, nepravidelné slovesa, maturitní témata z angličtiny, to be, anglické předločky, členy v angličtině
 • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač. Obsahuje anglická slovíčka, výuku slovíček, anglickou gramatiku, první kondicionál